Evaluatie

Om u met een gerust en gezond gevoel gebruik te laten maken van onze services, dient u steeds op transparante wijze inzage te hebben in uw afname. Onaangename verrassingen dienen te worden voorkomen.

Daarom volgt volgt Goedhart Repro tijdens de samenwerking de ontwikkelingen binnen uw bedrijf nauwkeurig op, om zo aanpassingen te kunnen uitvoeren in functie van uw noden. Uw onderneming is immers steeds in ontwikkeling en onderhevig aan veranderingen. Goedhart Repro houdt continu in het oog of de printvoorzieningen nog aansluiten bij de wensen van uw bedrijf.

Periodieke evaluatie

Tijdens evaluaties van de samenwerking zoomen we in op uw afname. Daaruit kunnen we ontwikkelingen signaleren en zorgen dat de prijzen in verhouding zijn met uw afname. Tevens bestaat de mogelijkheid dat u aangeeft welke variabelen of ratio’s u specifiek wenst te volgen.

Budget monitoring

Aan het begin van de samenwerking maken we samen een inschatting van uw jaarafname. Daarbij wordt rekening gehouden met uw budget en bij de totstandkoming daarvan mag u rekenen op het vakkundig oordeel van Goedhart Repro. Gedurende het jaar monitoren we uw afname en voorkomen we zo een budgetoverschrijding.